Lions Club Huddinge

 

Hjälp oss att hjälpa!

 

Vi tar tacksamt emot gåvor

och tar olika typer av uppdrag.

 

 

Lions Club Huddinge är en aktiv klubb som är medlem i Lions Club International.

Vi samlar in medel genom olika aktiviteter. De insamlade medlen går oavkortat,

hundraprocentigt till hjälpande ändamål. Kostnaden för att driva Lions Club Huddinge

samlas in genom medlemsavgifter.

 

 

Plusgiro 58 06 93-0 Swish 070-222 79 80

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

 

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del blir kvar i sitt bostadsområde när andra åker iväg. Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att stödja så att de kan exempelvis: Åka på sommarkollo, delta i fritidsaktiviteter och delta i utflykter.

 

 

 

President

 

Gunnel Westerberg

gunnel.westerberg@live.se

Tel 070 950 50 23

Medlemsansvarig

 

Sven-Arne Wennerberg

sa_wennerberg@hotmail.com

Tel 070 549 60 92

Kontakt

 

info@huddingelions.se

 

Lions Club Huddinge

c/o Bengt Holm, Björkängsvägen 29 A

141 38 Huddinge. Tel 0702 22 79 80