Lions Club Huddinge

 

Lions club Huddinge

statarde i september 1958.

 

Vi är verksamma i Huddinge, där våra insamlade pengar också i huvudsak hjälper behövande på många sätt.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

 

 

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

 

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

 

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

 

 

President

 

Gunnel Westerberg

gunnel.westerberg@live.se

Tel 070 950 50 23

 

Medlemsansvarig

 

Sen-Arne Wennerberg

sa_wennerberg@hotmail.com

Tel 070 549 60 92

 

Kontakt

 

info@huddingelions.se

 

Lions Club Huddinge

c/o Bengt Holm, Björkängsvägen 29A

141 38 Huddinge Tel 0702 22 79 80