Lions Club Huddinge

 

 

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg. Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende. Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv. Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig. Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel. Fullgör lojalt dina samhällsplikter. Hjälp dem som behöver ditt stöd. Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp i stället för att riva ner.

 

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling. Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen. Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

 

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom

 

Lions klubbar.

Lions internationella motto We serve. Vi hjälper.

 

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet.

 

 

President

 

Gunnel Westergerg

gunnel.westerberg@live.se

Tel 070 950 50 23

 

Medlemsansvarig

 

Sven-Arne Wennerberg

sa_wennerberg@hotmail.com

Tel 070 549 60 92

 

Kontakt

 

info@huddingelions.se

 

c/o Bengt Holm Björkängsvägen 29A

141 38 Huddinge Tel 0702 22 79 80